Ostatní dokumenty školy

Provozní řád

Provozní řád.pdf (59,9 kB)

Kritéria hospitační činnosti

Kritéria hospitační činnosti ředitelky.pdf (45,1 kB)

Spisový, archivační a skartační řád

Spisový, archivační a skartační řád.pdf (51,3 kB)

Systém řízení rizik

Systém řízení rizik.pdf (25,1 kB)

BOZP

MetodickyPokynBOZzaku.pdf (57,7 kB)

Nespecifická primární prevence

Nespecifická primární prevence.pdf (20,9 kB)