Ostatní dokumenty školy

Klasifikační řád

KLASIFIKACNI_RAD.pdf (59,2 kB)

Provozní řád

Provozní řád.pdf (59,9 kB)

Vnitřní platový předpis

VNITRNI_PLATOVY_PREDPIS.pdf (100,9 kB)

Kritéria hospitační činnosti

Kritéria hospitační činnosti ředitelky.pdf (45,1 kB)

Spisový, archivační a skartační řád

Spisový, archivační a skartační řád.pdf (51,3 kB)

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém 2010.pdf (60,7 kB)

Systém řízení rizik

Systém řízení rizik.pdf (25,1 kB)

BOZP

MetodickyPokynBOZzaku.pdf (57,7 kB)

Nespecifická primární prevence

Nespecifická primární prevence.pdf (20,9 kB)

Plán ICT

Plán ICT.pdf (21,6 kB)