Hrdinová Pavlína, DiS.

paní učitelka ukončila v červnu 2014 absolutoriem studia sólového zpěvu na konzervatři v Českých Budějovicích a od září 2014 vyučuje v naší škole sólový i sborový zpěv.