Zástupci ředitelů

Zdenka Svobodová

ve funkci působila v letech 1. 9. 1985 - 31. 12. 1986 je absolventkou Státní konzervatoře v Praze v oboru sólový zpěv a také vystudovala Pětisemestrální kurz taneční pedagogiky na AMU v Praze. Na škole vyučovala sólovému, komornímu i sborovému zpěvu, tanečnímu oboru a také založila folklórní soubor...

Marie Stríbrná

ve funkci zástupkyně ředitele působila v letech 1. 1. 1987 - 30. 11. 1990. Hru na housle vystudovala na konzervatoři v Brně. Vyučovala hru na housle, klavír a keyboard.

MgA. František Komárek

ve funkci působil od 1. 9. 1990 do 15. 11. 1993 Pochází z Brna, kde také vystudoval hru na fagot na tamější konzervatoři a vysokou školu na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě. V letech 1983 - 1987 působil jako první fagotista v Jihočeském státním orchestru (nyní Jihočeská komorní...

Hana Botková

zástupkyní ředitele byla v letech 1. 12. 1993 - 30. 6. 1995. Vystudovala hru na kytaru a příčnou flétnu na konzervatoři J. Deyla v Praze. Na škole vyučovala kromě kytary i komorní hru.

Ludmila Tmějová

ve funkci byla v letech 1. . 1995 - 30. 6. 1998 Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli. Působila jako učitelka i ředitelka v několika mateřských školách, jako inspektorka České školní inspekce. Na škole vyučovala ve výtvarném oboru, kde se zaměřila na práci s hlínou.

Bc. Pavel Hučík

ve funkci působil v letech 1998 - 1. 12. 2003 Vystudoval hru na akoredona kontrabas na konzervatoři J. Deyla v Praze. Na naší škole působil nejpreve jako vedoucí naší pobočky v Sobotce, později i na hlavní budově, kde vyučoval hru na akordeon, kontrabas, hudební nauku, sborový zpěv. Od 1. 9. 2006...

Ing. Katarína Kalvodová

ve funkci působila v letech 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011. Vystudovala konzervatoř v Žilině hru na klavír. Pracovala na ZUŠ Trnava a od 1. 9. 1994 na naší ZUŠ. kde vyučovala kromě hry na klavír, hudební nauku, komorní hru.

Miloslava Vrbová

Ve funkci působí od 1. 2. 2012. Vystudovala hru na violoncello na konzervatoři v Kroměříži. Po absolutoriu působila do roku 2004 ve Filharmonii v Hradci Králové. na naší škole, vyučovala hře na violoncello, hudební nauku i komorní a souborovou hru.